In- & Uitschrijven

Op dit moment is huisartspraktijk van den Top, Hoge Brake 74a, geopend voor inschrijving van nieuwe patiënten.

Als u zich wilt inschrijven als nieuwe patient vragen we u om onderstaand inschrijfformulier alvast geheel in te vullen, en contact op te nemen met de assistente. Bij inschrijving dient u de verzekeringsgegevens van al uw gezinsleden en uw legitimatie (paspoort of rijbewijs) mee te nemen. Ook willen we u vragen om het toestemmingsformulier van VZVZ goed in te vullen.

Uw meest essentiële medische gegevens zijn dan inzichtelijk voor o.a. de dokter en apotheek op de huisartsenpost. De nieuwe AVG privacywet van 25 mei 2018 geeft aan dat iedereen hiervoor formeel eerst toestemming moet geven.    (Kijk voor meer informatie op www.volgjezorg.nl )

Wij kunnen alleen patiënten aannemen woonachtig in het postcodegebied 5671 tot en met 5674.

Download inschrijfformulier

Download VZVZ toestemmingsformulier

Als u overstapt naar een andere huisarts hebben we daar een getekende bevestiging van nodig, zodat we alles kunnen overdragen. Voor overschrijving naar een andere huisarts vragen we u om onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en in te leveren bij onze assistente.

Download uitschrijfformulier

Download folder “Een andere huisarts kiezen.”