In- & Uitschrijven

Op dit moment zijn alle praktijken binnen ons centrum geopend voor de inschrijving van nieuwe patiënten.

Als u zich wilt inschrijven als nieuwe patient vragen we u om onderstaand inschrijfformulier alvast geheel in te vullen, en contact op te nemen met de assistente. Bij inschrijving dient u de verzekeringsgegevens van al uw gezinsleden en uw legitimatie (paspoort of rijbewijs) mee te nemen. Tevens willen we u vragen om het toestemmingsformulier van VZVZ in te vullen, waarmee u kunt aangeven of uw medisch dossier wel of niet op de huisartsenpost mag worden ingezien. ( Kijk voor meer informatie op www.volgjezorg.nl )

Wij kunnen alleen patiënten aannemen woonachtig in het postcodegebied 5671 tot en met 5674.

Download inschrijfformulier

Download VZVZ toestemmingsformulier

Als u overstapt naar een andere huisarts hebben we daar een getekende bevestiging van nodig, zodat we alles kunnen overdragen. Voor overschrijving naar een andere huisarts vragen we u om onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en in te leveren bij onze assistente.

Download uitschrijfformulier

Download folder “Een andere huisarts kiezen.”